Joop Schouten Oeuvre Stichting Activiteiten Orgels Contact


Joop Schouten is organist geweest van de volgende kerken:

DEN HAAG - H. Gerardus Majella   1924 - 1949
DELFT - H. Hippolytus   1949 - 1971
DELFT - H. Sacramentskerk   1971 - 1973
DEN HAAG - H. Agnes    1973 - 1983


Het orgel in de Haagse Gerardus Majellakerk was een werkstuk van de firma Vermeulen uit Alkmaar en werd gebouwd in 1929. Het bezat slechts 8 registers. In 1944 werd het door de firma Pels te Alkmaar uitgebreid tot 17 stemmen, verdeeld over 2 klavieren en pedaal. In 1969 werd het orgel in het priesterkoor geplaatst, gerestaureerd en uitgebreid door de fa. Fonteyn & Gaal. De oude Gerarduskerk werd gesloten en gesloopt in 1982. Het orgel kreeg in dat jaar een nieuwe bestemming in de Herv. Elthetokerk te Alblasserdam.

gerardusDoor de goede contacten die Joop Schouten onderhield met Anton Pels was hij als één der eersten op de hoogte van het feit dat Pels een groot 3-klaviersorgel in aanbouw had voor de Delftse Hippolytuskerk én dat de functie van organist daar vakant was. Op aanraden van Pels solliciteerde Schouten naar de post en werd hij benoemd. Samen met orgeladviseur pater Caecilianus Huigens verzorgde hij de inspeling van het orgel op zondag 9 october 1949.

hippolytus

Het orgel telde 53 registers verdeeld over 3 klavieren en pedaal. In 1962 werd nog een kleine dispositiewijziging uitgevoerd door de fa. Pels, terwijl in 1969 de fa. Pels & van Leeuwen nieuwe klavieren aanbracht (geheel volgens de mode van die tijd met witte boven- en zwarte benedentoetsen!).  

hippolytusspeeltafel

In verband met het afnemend kerkbezoek en de bouwkundige staat van de kerk werd  deze in 1973 buiten gebruik gesteld en vervolgens gesloopt.  Het orgel kreeg, door bemiddeling van o.a. Marius Monnikendam, in 1974 een nieuwe plek in de kathedraal van Evreux (Fr.) waar het werd opgesteld door de orgelmakers Haerpfer & Ermann i.s.m. de Nederlander Jan Hoogenes.  In Evreux echter koesterde men al lang de wens een nieuw orgel te bouwen waardoor het Pelsorgel wederom te koop werd gezet en in 2000 een nieuwe plek vond in de Santa Mariakerk van de Noordspaanse stad Castro Urdiales.

castrourdiales


Na de sluiting van de Hippolytuskerk konden Joop Schouten en de dirigent van het Hippolytuskoor, Nico Verhoeff, in dezelfde functie verder in de Sacramentskerk te Delft. Ook hier trof Joop Schouten een Pelsorgel aan, gebouwd in 1940, met 2 klavieren + pedaal en 21 registers. Dit orgel is nog steeds in deze kerk aanwezig maar wordt al vele jaren niet meer gebruikt......

Sacramentskerk


Na 2 jaar Sacramentskerk kwam de organistenfunctie in de Agneskerk te Den Haag vakant en Joop Schouten maakte zijn interesse voor deze post kenbaar. Vanaf 1973 tot aan zijn dood in 1983 was hij hier organist. Het orgel was een werkstuk van Vermeulen, Alkmaar uit 1921. In 1978 werd het orgel op wens van Joop Schouten uitgebreid met een pedaaltongwerkextensie (16'-8'-4') die hij overigens zelf bekostigde. Op 29 april 1983 werd het orgel zwaar beschadigd bij de grote kerkbrand. De herbouw van kerk en orgel heeft Joop Schouten helaas niet meer mee kunnen maken...

agneskerk

(foto Agneskerk: © Gérard van Betlehem)

In 1964 kon eindelijk de grote wens van Schouten in vervulling gaan: een pijporgel thuis. André de Swaaf uit Rijswijk leverde het (loden) pijpwerk, terwijl de fa. Pels tekende voor het technische gedeelte (laden, tractuur, klaviatuur etc.). Als er weer wat geld beschikbaar was werd het orgel in de loop der jaren  uitgebreid.

huisorgel
Het huisorgel in een nog prille en onversierde staat....

In 1984 wist de Stichting Het Joop Schoutenhuis het orgel onder dak te brengen in de Maartenszaal van verzorgingshuis De Mantel te Voorburg. Met hulp van orgelbouwer M.C. Tiggelman te Zaltbommel (die het orgel voorzag van een Subbas 16') tekende ook nu weer André de Swaaf voor de werkzaamheden. In 1993 moest het orgel daar noodgedwongen wijken en werd het opgeslagen bij de fa. Pels & van Leeuwen te 's-Hertogenbosch. Een aantal kerken en instellingen toonde zich geïnteresseerd, maar durfde telkens de knoop niet door te hakken. Pas in 2007 werd een prachtige oplossing gevonden: het orgel zou dienst gaan doen als transpetorgel in.... de Haagse Agneskerk, de kerk die Schouten zijn laatste levensjaren diende als organist. Na een uitgebreide restauratie en dispositiewijziging werd het orgel op 6 oktober 2007 ingezegend door Mgr. Philippe Bär, oud-bisschop van Rotterdam.


huisorgel

De huidige dispositie van het orgel is:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: PEDAAL: C-f'
Prestant 8' Fluit 8' Subbas 16'
Bourdon 8' Holpijp 8' Bourdon 8'
Fluit 8' Fluit 4' Fluit 4'
Prestant 4' Prestant 2' Fluit 2'
Front Fluit 4' Fluit 2' Bombarde 16'
Quint 2 2/3' Scherp II Trompet 8'
Octaaf 2' Sesquialter II Regaal 4'
Terts 1 3/5' Quint 1 1/3'  
Fluit 2' Zweving 8' KOPPELINGEN:
Mixtuur 2' III Regaal 8' I+II
Regaal 16'   P+I
Regaal 8' Tremulant P+II
    I+II 16'