Joop Schouten Oeuvre Stichting Activiteiten Orgels Contact


De Stichting Het Joop Schoutenhuis is  opgericht bij akte van 4 januari 1982   op verzoek van Joop Schouten zelf om de zekerheid te hebben dat zijn stoffelijke en niet-stoffelijke nalatenschap na zijn overlijden goed beheerd zouden worden en de aandachtsvelden die hij zelf bij leven uitdroeg (muziekonderwijs, organisatie van concerten, studiemogelijkheid voor jonge musici, promotie van het muzikale erfgoed etc.) ook in de toekomst gecontinueerd zouden worden. De Stichting Het Joop Schoutenhuis in zodoende erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ben Hosman, voorzitter
Loek van den Ham, secretaris
Piet Balyon, penningmeester

Daarnaast zijn Aart de Kort en
Jos van der Linden als respectievelijk artistiek en zakelijk adviseur aan de stichting gelieerd.
Bankrekening: NL94INGB0000328128 t.n.v. penningmeester Stichting Het Joop Schoutenhuis te Rijswijk